ورزش

آدم‌های بی‌پرچم، ورزشکارانِ آواره!
آدم‌های بی‌پرچم، ورزشکارانِ آواره!

۱۶ مرداد ۱۳۹۵/ برزیل، ریو دو ژانیرو/ آدم‌های بی‌پرچم، ورزشکارانِ آواره!

مشاهده
آیا ریو واقعاً آماده المپیک است؟
آیا ریو واقعاً آماده المپیک است؟

۸ مرداد ۱۳۹۵/ برزیل/ ریودوژانیرو/ شبکه فرانس ۲۴/ آیا ریو واقعاً آماده المپیک است؟

مشاهده